چطور با مشکلت کنار اومدی؟

همه ی ما، مشکلاتی رو توی زندگیمون داریم. اینکه چطور با مشکلاتمون کنار بیایم، هنره! و این هنر هم قابل یادگیری.

گروه های گفتگوی دسته جمعی

در این گروه هیچ گفتگویی تا این لحظه انجام نشده.