عاقبت نتونستم خشم خودمو از بی توجهی مسئولینمون به این واقعه خاموش کنم و لا اقل اینجا به دادخواهی از مظلوم خاموش بنشینم.
آیا اگر این نوجوانان اتباع کشوری دیگری بودند هم همینطور مساله چراغ خاموش کم کم رو به پاک شدن میرفت؟
چی شده که ما نسبت به کشور و دولت سعودی انقدر دست بسته و محتاطانه عمل میکنیم؟
آیا ناموس و روان مردم این کشور انقدر بی ارزشه ؟

- - - Updated - - -

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی به حادثه فرودگاه جده واکنش نشان دادند:

آیت الله مکارم شیرازی:مایل نبودم حادثه فرودگاه جده درابن حد رسانه ای شود و قبح شکنی شود ولی الان که شده نباید ب راحتی ازآن گذشت وکوتاه آمد.وقتی درفرودگاه جده امنیت نباشد،آیادرکوچه های آن امنیت است.مسئولان تا کی قراراست عزت ایران را با یک حج مستحبی معامله کنند.حج عمره مستحب است ولی دفاع ازشرافت ایران واجب است