دوستان كافه ارام و هنر در فلكه ميثم پاساژ عصر جديد در طبقه ٤ و ٥ اماده ي پذيرايي از شما عزيزان ميباشد