مکان های دیدنی استان قمخانه امام خمینی (ره) - قم خانه امام خمینی (رهبر انقلاب اسلامی ایران) در شهر قم واقع شده است و شواهد معماری بنا، نشان از ساخت آن در اوایل قرن حاضر دارد.این بنا در حدود سال 1335 توسط امام خمینی خریداری و تا سال 1342 توسط ایشان مورد استفاده قرار گرفته است. خانه یاد شده؛ ساختمانی دو اشکوبه و بسیار ساده دارد که شامل زیرزمین و طبقه هم کف می شود. حیاط ساختمان در قسمت جنوبی آن قرار گرفته و در جهات شمال، خاور و باختر آن فضاهای سرپوشیده ای قرار گرفته است. استقرار فضاها به گونه ای است که پلکانی میانی، ساختمان را به دو بخش بیرونی (در خاور) و اندرونی (در باختر) تقسیم می کند. تالار سمت خاور محل سخنرانی امام خمینی در هنگام سکونت در آن بوده است. این بنا هم اکنون بازدیدکنندگان فراوانی از سراسر ایران و جهان می گیرد

خانه ملاصدرا - قم ملاصدرا فیلسوف بزرگ قرن یازدهم هجری قمری است که فلسفه اشراق را به نهایت اوج خود رساند.خانه مسکونی وی در روستای کهک واقع شده و ساختمان آن به دوره صفویه مربوط می شود. فضاهای جانبی این بنا، از بین رفته و فقط چهار صفه اصلی آن باقی مانده است. محوطه اصلی این بنا سقف گنبدی شکل دارد و در راس گنبد آن، شیشه های رنگی نور را به داخل بنا هدایت می کند. در چهار طرف این محوطه چهار دهلیز قرار گرفته که دو دهلیز آن در تملک دیگران است وسازمان میراث فرهنگی استان قم درصدد خرید، حفاظت و بازسازی آن هاست. این بنا در سال 1376 با توجه به شکل اولیه آن بازسازی کلی شده و آماده پذیرایی از بازدید کنندگان خود می باشد.

خانه حاج قلی خان - قم خانه حاج قلی خان (محل اداره میراث فرهنگی) در مرکز بافت قدیم شهر که به محله چهارمردان معروف است، واقع شده و کوچه دسترسی آن گذر قلعه استکه به دروازه قلعه در جنوب باختری شهر در دوره قاجار منتهی می شد. با توجه به فرم ساختمانی، مصالح به کار رفته و کسب اطلاعات از مالکین قبلی، بنای ساختمان به اواخر دوره قاجار تعلق دارد، لیکن اتاق ها و فضاهای جبهه جنوبی که قدیمی ترین بخش بنا هستند قدمتی بیش از 120 سال دارند. ورودی بنا شامل سردری کوتاه با طاق قوسی رومی آجری است که از طریق پاگرد شش ضلعی (هشتی) و دالان جبهه شمالی به حیاط مرکزی (میان سرا) ارتباط می یابد. کل مساحت بنا 400 متر مربع است که 320 متر آن زیربنای مفید است.


خانه زند - قم خانه زند (حاج علی خان) در کنار محل اداره میراث فرهنگی قم و در مرکز بافت قدیمی شهر که به محله چهارمردان معروف است، واقع شده و کوچه دسترسی به این خانه همان کوچه گذر قلعه است که در گذشته به دروازه قلعه در جنوب باختر شهر منتهی می شد


با توجه به فرم ساختمان، مصالح به کار رفته و کسب اطلاعات محلی بنای ساختمان به به اواخر دوره قاجاریه تعلق داشته و قدمتی بیش از120 سال دارد.این عمارت شامل سه بخش است: بخش اول شاه نشین تابستانی با بادگیر منفرد که به زیرزمین مرتبط می شود و در جبهه خاوری واقع شده، بخش دوم شاه نشین زمستانی که فضای بیش تری را در بر می گیرد و در جبهه شمالی واقع شده و بخش سوم که به خدمه مربوط می شود و در جبهه باختری واقع شده است. ورودی بنا شامل سردرکوتاه با نمای روکار آجری و بندکشی است که در قسمت پیشانی اشکال هندسی و تزیینات نازک کاری دارد و از طریق دالانی واقع در جبهه جنوبی به حیاط مرکزی (میان سرا) ارتباط پیدا می کند.


خانه شاکری - قم خانه شاکری منسوب به دوره قاجاریه است و دربافت قدیمی قم درقسمت جنوبی خیابان آیت الله طالقانی روبه روی بازار قدیمی در کوی حاج عسگرخان قرار دارد.این بنا درتقاطع دوگذر قدیمی قرار گرفته وسردرب ورودی اصلی آن در نبش تقاطع است. بافت سنتی اطراف بنا تا حدود زیادی ازساخت وسازهای جدید محفوظ مانده و وجود تعدادی ساختمان بامعماری اصیل هنوز دراطراف این خانه مشهود است. ورودی اصلی بنا به صورت دوطبقه بوده وتوسط آجرکاری ها وستون های سنگی تزیین شده است. هم چنین درازاره دو طرف ورودی از سنگهای یک پارچه منقوش زیبایی استفاده شده و پس ازورود؛ فضای مستطیل شکلی باگوشه های پخ خورده قرار دارد که درواقع هشتی ورودی و فضای تقسیم روابط بنا است. ازاین فضا وارد حیاط ساختمان می شویم . مجموعه اتاق های ساختمان را می توان به سه گروه تقسیم بندی نمود.1- اتاق های شمال باختری: شامل دو فضای سردری است که یکی ازآن ها شاخص ترین نماد مجموعه است ومرتفع ترین فضای داخلی خانه را داراست. بقیه فضاهای این قسمت دوطبقه بوده و بیش تر این اتاق ها دارای زیرزمین هستند.2- اتاق های شمال خاوری که این اتاق ها جزو قدیمی ترین اتاق های بنا بوده است. 3- اتاق های جنوب باختری که دارای زیرزمین هایی باستون های سنگی وقوس های بسیار زیبا است. یک ایوان وتعدادی پله تنها راه دسترسی به اتاق های این قسمت است. باتوجه به کنار هم قرار گرفته این اتاق ها بافضاهای کناری وهم چنین سبک تزیینات نشان از دوره های متاخرتر دارد


سد کبار - قم بنای سد کبار به قرن های هفتم و هشتم هجری قمری و دوره ایلخانی نسبت داده می شود. این سد در25 کیلومتری جنوب قم، بر روی رودخانه کبار قرار گرفته است.سد کبار از نمونه های جالب توجه سدهای قوسی است که درازای تاج آن به 55 متر و ارتفاع آن از کف رودخانه به 24 متر می رسد. ضخامت دیواره سد در پایین 10 و در بالا حدود 6 متر و مصالح مورد استفاده در آن سنگ های تراشیده، لاشه سنگ و ملات ساروج است. این سد دارای یک برج آب گیر است که آب از طریق آن به قسمت زیر آن منتقل می شود.

عمارت بادگیر قمرود - قم بادگیر و عمارت قمرود در خارج استان قم و در نواحی دشت قمرود واقع شده است.درزمان ناصرالدین شاه قاجار به تیول میرزا نظام مهندس الممالک درمی آید وی پس ازورود به منطقه جایی را که امروز قمرود نامیده می شود و مرکز دهستان قمرود است برای سکونت خود انتخاب می کند و قلعه و خانه اربابی (عمارت بادگیر) بسیار زیبایی درآن جا برپا می دارد. خانه اربابی وحوض خانه با عمارت بادگیر زیبایی وتناسب از کیلومترها فاصله از هر طرف خودنمایی می کند. درحال حاضر از خانه اربابی فقط حوض خانه وبادگیر آن باقی مانده است