چت باكس به آدرس http://www.qomia.com/misc.php?do=cchatbox

محل گفتگوهاي روزانه كاربران فعال است

در چت باكس اعمال زير مجاز نميباشد:

ارسال شماره تلفن
تبليفات
توهين و حركت هاي نادرست.
گفتگو و مطالب غير اخلاقي

---------------------------------------
مدير چت باكس كاربر tekrary هستند به مدت 10 روز

مدير ميتونه پيام هاي غير مجاز را حذف كنه و گزارش بن كاربر را به مدير ارسال كنه