لباس های محلی استان قم

[size=small]
لباس هاي محلي قم؛ بيش تر در گذشته مورد استفاده قرار مي گرفت.
زنان در روستاها لباس‌هاي بلند بر تن مي‌كردند كه تا زانوي آن ها مي‌رسيد و معمولاً اين لباس ها سفيد گلدار بود و در زير آن شلوار به پا مي‌كردند. لباس هاي آن ها دو جيب داشت كه در اطرافش دوخته شده بود.
زن ها هميشه حتي در خانه روسري (چارقد) سفيد بر سر داشتند. چارقد را به صورت مثلثي تا مي‌كردند و بر سر مي‌زدند و براي محكم كردن آن يا گره مي‌زدند يا با سنجاق آن را وصل مي‌كردند.
بعضي از آن ها در دوطرف سنجاق پارچه كوچك سبزي كه با يكي از زيارت‌هاي ايمه يا امام‌زادگان متبرك شده بود را قرار مي‌دادند. آن ها اگر پولي همراه خود داشتند در گوشه‌ي چارقد خود گره مي‌زدند. [/size]