صنایع دستی استان قم

[size=small]صنايع دستي استان قم به صنايع شهري, روستايي و عشايري تقسيم مي شوند.
مرغوب ترين و بهترين آن ها به دليل وجود امكانات كافي؛ صنايع دستي شهري است.
بافت قالی به خصوص قالی های ابريشمی، ازجمله مهم ترين صنايع دستی رايج قم است.

قالی های طرح قم از ارزش ويژه ای در داخل و خارج از کشور برخوردار هستند. سراميک، ظروف سفالی، منبت كاری، درودگری، رنگرزي, آجر پزی و صنايع دستی سنگی (شامل ساخت انواع ظروف سنگی، گچی، سراميک واشياء تزيينی چينی) ديگر صنايع دستی استان قم را تشکيل می دهند. [/size]