محمدرضا بهرامي :

آن چنان که وحي منزل نقش آدميان را در تبيين سرنوشت خويش بيان فرموده که "ان الله لا يغيروا ما بقوم ،حتي يغيروا ما بانفسهم" دانستن هر چند لازم است اما کافي نيست،بلکه عملکرد ماست که ما را به نتايج مطلوب و يا نامطلوب مي رساند.

حضرت حق(جله جلاله) در قرآن مجيد به کرات انسان را در جايگاه انتخاب گري قرار داده تا ماهيت عقلاني و فهم او را در خصوص سرنوشت خويش به نمايش بگذارد ،پس مي طلبد که انسان با استفاده و بهره وري از نيروي عقلاني و باور داشت هاي خرمندانه خويش اهداف خود را مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار داده و با تنظيم دلايل منطقي و با انتخاب درست راه رسيدن به بهترين آن اهداف را برگزيند.


يقينا سود و زيان هر انتخابي رابطه مستقيم با ميزان شناخت و درک و فهم انتخابگر و اصول عقلاني و علمي و فهم اجتماعي و معيارهاي انسان دارد.به طبع اگر خطايي در انتخاب هاي ما صورت گيرد ،از ماست و اگر زياني از انتخاب ناصحيح عارض زندگي ما بشود ،آنهم از خطاي ماست و ما مجاز نيستيم ديگران را در انتخاب خود مقصر بدانيم.با اين اوصاف و با درک صحيح از انتخاب درست مي توانيم گام هاي مفيد و موثري را در زندگي مان برداريم و در عوض با اشتباه و انتخابي نادرست ،ضرري بر خود وارد سازيم که حتي سالها هم نمي توان سايه شوم آن را از زندگي خود بزداييم.


با اين مقدمه ضمن تاکيد نگارنده بر انتخاب صحيح ،ذهن خواننده را به سمت انتخابات پيش رو هدايت کرده و به تبيين انتخاب اصلح مي پردازد.


در انتخابات و اصول دموکراسي و حق نظارت مردم بر سرنوشت خويش دو مساله مهم مطرح مي باشد .يکي اصل شرکت در انتخابات و انداختن راي در صندوق و دوم شناخت کانديداي اصلح که بسيار مهم و کار حساسي به نظر مي رسد.


در مورد اول که خارج از بحث مطروحه ما قرار دارد ورود نمي کنيم ،چرا که تمام کساني که در يک کشور زندگي مي کنند بايد تابع قانون جاري آن کشور باشند و قوانين و ساختار قانوني کشور ما بر شرکت همه در امر انتخابات تاکيد دارد .از سويي ديگر شناخت اصلح که کار بسيار سخت و مشکل است و همگان را به تفکر در آن مي طلبد راهي است که گاهي توسط خود شخص راي دهنده (بدون واسطه )به خاطر اطلاعاتي که از سوابق اجرايي ،انگيزه ها ،افکار و عقايد فرد ،ميزان ايمان و تعهد و دلسوزي او نسبت به جامعه خود و مردم و... دارد ،اقدام به راي دادن مي کند و اما گاهي فرد توان قدرت تشخيص و انتخاب کانديداي اصلح را به علت تعدد کانديدا و ... ندارد. در اينجاست تا از طريق شناخت مع الواسطه اقدام نمايد که حساسيت انتخاب اصلح را به ضريب بالايي مي رساند.


نکته اي که در انتخابات پيش رو عيان است آن است که کانديدايي بر گزيده اکثريت مردم است که داراي سوابق اجرايي مفيد به سود مردم منطقه باشند.هر چند در اين زمينه سياه نمايي هايي ديده مي شود و گروهي که تا آخرين لحظه قدم مثبتي براي منطقه و حوزه انتخاباتي خويش بر نداشته و با نظر داشتن به کرسي هاي وکالت مردم در بهارستان خود را مدافع حقوق و خادم مردم جلوه مي دهند اما نبايد اين نکته را از قلم انداخت که سوابق آنها نشان دهنده صحت گفتارشان مي باشد.


مردم بايد با دقت و حساسيت بالا و با در نظر گرفتن شرايط فعلي نامزد درخصوص سخنوري و قدرت ستاندن حقوق و زمينه هاي مديريتي وميزان پاسخگويي و شفاف بودن با موکلان خود و با عنايت به ميزان حضور وي براي رفع مشکلات حوزه انتخابيه ، قبل از نامزدي براي انتخابات شخصي را به مجلس شوراي اسلامي بفرستند که در سالهاي آتي بتواند جايگاه منطقه را بهتر جلوه دهد و جوابگوي اعمال انجام شده در حوزه انتخابيه اش باشد.مردم چشم براهند تا وکيلي را انتخاب کنند تا حفره هاي ناشي از سوء مديريت گذشته جبران شود و آنها بتوانند با خيال راحت از انتخاب درست اصلح خود ، در پايان زمان انتخابش دم زنند.
به اميد آنروز