براي سال تحصيلي جديد صورت مي‌گيرد؛
ثبت‌نام اينترنتي دانش‌آموزان در مدارس قم

قميا: دبير ستاد ثبت نام آموزش‌ و پرورش استان قم گفت: با بستر سازي‌هاي انجام شده ثبت‌نام دانش‌آموزان به صورت الكترونيكي انجام مي‌شود.

به گزارش خبرگزاري فارس از قم، علي مصباح در نشست خبري طرح سنجش سلامت جسماني و آمادگي نوآموزان بدو ورود به دبستان با اشاره به حساسيت ثبت‌نام و نگراني اولياء در هنگام ثبت‌نام فرزندانشان گفت: ستاد ثبت‌نام از ابتداي ارديبهشت ماه در آموزش‌ و پرورش استان قم تشكيل شده است.
وي افزود: در اين راستا دستورالعمل‌هاي خاصي به مدارس خاص، شاهد، ايثارگران، ماندگار و فرهنگ ارسال شده است.
دبير ستاد ثبت نام آموزش و پرورش استان قم ادامه داد: ستادهاي ثبت‌نام در آموزش و پرورش مناطق و نواحي در كنار ستاد مركزي اداره‌‌كل فعال هستندكه به دليل سهولت هرچه بيشتر ارباب رجوع و خانواده‌ها بنرهايي با شماره تلفن‌هاي ستاد نظارتي در اداره‌كل، نواحي، مناطق و محل ثبت نام نصب شده و جلسات توجيهي در اين راستا با مسئولان برگزار شده است.
وي افزود: ستادهاي ثبت‌نام شامل ستاد اصلي در اداره كل و در هر مقطعي دو ستاد فرعي در چهار ناحيه فعال هستند كه تا مهر ماه به صورت محسوس و نامحسوس به متخلفين تذكر مي‌دهند و به به شكايات مردم رسيدگي مي‌كنند.
مصباح با اشاره به برخورد متخلفان در امر ثبت نام دانش‌آموزان اشاره و بيان داشت: در هنگام گزارش تخلف در ناحيه تذكرات لازم به صورت شفاهي به آنها ابلاغ مي‌شود و در صورت تكرار از سوي آموزش و پرورش كل تذكرات به صورت مكتوب و در صورت لازم با اعمال قانون به شدت با آنان برخورد مي‌شود.
وي تاكيد كرد: در مدارس عادي فقط هزينه بيمه، كتاب دانش‌آموزان ابتدايي و فني و حرفه‌اي و در مدارس غير دولتي هزينه شهريه، سرويس حمل و نقل دانش‌آموزان و بيمه تا پايان شهريور از خانواده‌ها دريافت مي‌شود و در هنگام ثبت نام دريافت هرگونه هزينه‌اي به جز موارد ياد شده تخلف محسوب شده و با متخلفين برخورد جدي صورت مي‌گيرد.
دبير ستاد ثبت‌نام آموزش و پرورش استان قم خاطرنشان كرد: در راستاي سهولت ارباب رجوع و الكترونيكي شدن دو سوم كارهاي روزمره، ثبت نام دانش‌آموزان امسال به صورت الكترونيكي و از طريق اينترنت صورت مي‌گيرد.