سايت قم:

اگر كاربري در يك پستي به شخصي توهين كند:

1- اگر آن شخص كه به او توهين شده مثل شخصيت هاي علمي سياسي و ... باشد و در انجمن عضو نباشد بايد از گزينه گزارش به مدير استفاده كنيد.تا مدير رسيدگي كند
2-اگر آن شخص كه به او توهين شده در انجمن حضور دارد:
در مرحله اول بايد خود كاربر از اون شخص بخواد كه پست خودشو ويرايش كنه.اين روند بايد خيلي محترمانه و دوستانه پيش بره.در صورتي كه او پست خلاف خود را اصلاح نكرد شما بايد از گزينه گزارش به مدير انجمن استفاده كنيد تا مدير رسيدگي كند

مجازات تخلف در انجمن:

بستگي به نوع تخلف دارد.از 1 ماه اخراج شروع ميشود تا حذف نام كاربري.مدير كل تصميم ميگيره...


كاربر حق ندارد از طريق پيغام خصوصي براي مديران شكايت ارسال كند.اين كار يعني تحريك كردن مدير و باعث ميشه مدير تصميمات عجولانه بگيره و باعث بروز مشكلات بشه.اگر همچين موردي پيدا شد برخورد جدي ميكنم با كاربري كه اين كارو انجام داده

مدير هم به هيچ عنوان حق ندارد با كاربر درگير شود و براي او پيغام ارسال كند يا به او تذكر بدهد يا توهيني كند اگر مشاهده شود مدير عزل ميشود با هر درجه يا مقامي كه ميخواهد باشد

تمام مراحل رسيدگي به صورت سيستمي اجرا خواهد شد و هيچ ارتباطي با كاربر برقرار نميشه

ممكن است گزارش تخلف شما موردي نداشته باشد و بي دليل گزارش داده باشيد و مدير آن گزارش را ناديده بگيرد.

گزينه گزارش تخلف در زير پست ها به صورت مثلث وجود دارد.در ديگر قسمت هاي انجمن به صورت متن نوشته شده گزارش تخلف يا گزارش به مدير يا گزارش!

از امروز اين قوانين اجرا ميشه!