با سلام
دوباره من نظر دادم!!؟؟؟
می خواستم بگم که نمایشگاه های صنایع دستی در استان قم فقط در حد داشتن نام (نمایشگاه صنایع دستی) هستند
در این نمایشگاه ها جز چند عدد مجسمه و نقاشی و عروسک و گردنبند ماه تولد و خر مهره چیز دیگری عرضه نمیشود. آیا در قم هیچ صنایع دستی دیگری تولید نمیشود؟؟
از هنر های بسیار زیبای دستی صنایع قلمزنی روی مس است که در قم هیچ جایگاهی ندارد.
ضمناً میتوانید در سایتتان بخشی را به همین موضوع یعنی هنرهای دستی اختصاص دهید و صنایع دستی که در قم تولید میشود را به همراه تولیدکنندگان برتر به بازدید کنندگان سایت معرفی کنید. البته خواهشمندنم اگر این کار صورت گرفت به خودم خبر بدید تا مثل دفعه قبل کارهای زیبای پدرم با نام زیردستان ثبت نشود و آنها را به عنوان اولین تولیدکننده معرفی نکنند چراکه نامتبحران و تازه کاران هنر صنایع دستی قلمزنی را بدنام میکنند.
با تشکر.