سلام
استودیو علی جهت تکمیل کادر خود به 1 منشی ساده خانم + 2 فیلمبردار خانم + 1 فیلمبردار اقا + یک خانم مسلط به فتو شاپ ومیکس فیلم نیاز دارد


تلفت تماس: 09123532089

ترجیحا ساکن نیروگاه