طوطی ها در سنین مختلف به بلوغ می رسند حتی انها که از یک گونه باشند


بین دو طوطی که هردو از یک گونه باشند هم معمولا یکی زودتر و دیگری دیرتر به بلوغ می رسند

چرا؟ تغییرات آب و هوا و منطقه جغرافیایی تاثیر گذار است اما تنها دلیل بروز این امر نیست بلکه انطور که مشاهده کردم حتی دو یا چند جوجه مثلا از نژاد الکسادر که همزمان بزرگ شده اند زمان بلوغ شدن انها معمولا با یکدیگر متفاوت بوده در حدی قابل توجه مثلا یک جوجه نر در سن۳ ماهگی طوق دور گردنش ظاهر شد و دیگری پس از دوسالو نیم تا سه سالگی شروع به طوق انداختن کرد.

و یا قابل توجه تر اینکه بین چندین جوجه طوطی خاکستری بسیار کم سن و سال حدود ۴ ماهه چشم سیاه تعدادی از انها پس از سه ماه رنگ چشمشان دودی می شد و تا دوسالو نیم همانطور دودی تیره می ماند و در حدود سن ۳ سالگی رنگ چشم طوسی می شد.

و تعدادی از همان جوجه ها پس از۳ ماه از سیاهی به دودی رفته و بلافصله با گذشت اندک زمانی حدود ۶ ماه پس از دودی شدن یکباره زرد می شد ! این جوجه ها نه اینکه بالغ شده باشند اما رنگ چشمشان شبیه به پرنده بالغ می شد اما از نوک منقار و حالت رنگ پرها و نازکی پاها یا رنگ سر دم بخوبی می توان سن کم انها را تشخیص داد. معمولا خریداران مبتدی که از مشخصه های جوجه طوطی خاکستری فقط رنگ چشم تیره را آموخته اند کار برایشان سخت می شود. در حالی که این جوجه ها معمولا بدن های مقاوم تری دارند.
منبع : منقار کجها توسط
مــA