خیلیییییییییییییی ممنون از دوستان واقعا کمک بزرگی کردین،اما من کماکان لباس ایده آلم رو نیافتم!
ماه بانو رو رفتم سر زدم تنوعش زیاد بود
کاواک رو هم دیشب دوباره سر زدم مدل های قشنگی آورده بود
حالا جالب اینجاس که یه لباس تو کاواک دیدم 148 تومن اونوقت همون لباس تو ماه بانو145 تومن یعنی فقط 3 تومن تفاوت قیمت داشت
یه لباس هم تو کاواک بود که واقعا محشرررررررر بود اما قیمتش هم محشررررر بود 226 تومن!!!!
و اما برای دوخت....برای دوخت فرصت ندارم و اینکه آدم قبل از خرید لباس رو پرو کنه بهتره اما تو دوختن اول مجبوری بخری بعد پرو کنید
خلاصه اینکه دست همه ی دوستای گلم درد نکنه که منو راهنمایی کردن