باسلام خدمت تمام همشهری های خوبم
دوستانی که تحصیلاتشون درزمینه حسابداری ، مدیریت بازرگانی ورشته های مرتبط می باشدویا به حرفه حسابداری مشغول هستند با شرکت همکاران سیستم آشنایی دارند. باافتخارتوانستیم نمایندگی استان قم راگرفته ودرزمینه فروش،پشتیبانی وآموزش این نرم افزاربه ارائه خدمات بپردازیم.
دوستانی که بخواهند ازبرنامه های آموزشی و معرفی به بازارکار ماباخبر شوند میتوانندباشماره تلفن 6639773 تماس یابه آدرس خیابان امام خمینی -جنب کوچه 25 -سپیدارسیستم مراجعه کنند.
امیدواریم که باهمکاری شمادوستان وهمشهریان بتوانیم گام های بلندی برداریم ودراین راه شمانیزهمراه ماباشید.
بااحترام[IMG][/IMG]