ویرایش توسط مدیریت

این جور پست ها رو در انجمن های تخصصی خودش پیگیری کنید

اینجا جای این حرفا نیست. لطفا رعایت کنید

از طرفی لحن شما برای این پست ها علمی نیست. و مشکل داره....

با تشکر - مدیریت