ساخت و تزئین گلدان با روبان های رنگیبرای ساخت این گلدان زیبا به بطری شیشه ای ، چسب و چند رنگ روبان نیاز دارید

روبان ها را با چسب دور شیشه بپیچانید ، از انواع رنگ ها میتوانید استفاده کنید


بنابر سلیقه و تا ارتفاعی که دوست دارید روبان رنگی بچسبانید


منبع»iarnCook.ir