ترکیب و ساخت رنگ در شمع سازیشما میتوانید از ترکیب رنگ های اصلی رنگ های فرعی داشته باشید ، از ترکیب رنگ های اصلی و فرعی میتوانید طیف وسیعی از انواع رنگ ها را ایجاد کنید.ترکیب رنگ ها = نتیجه
نارنجی + زرد = خردلی
آبی + قرمز = بنفش
سیاه+ قرمز = جگری
سیاه+ نارنجی = قهوه ای
سفید+ آبی تیره = ابی آسمانی
سفید+ زرد تیره = زرد روشن
زرد+ قرمز = نارنجی
سیاه + آبی = سورمه ای
سیاه+ سفید = خاکستری
قرمز+ صورتی سیر = زرشکی
آبی+ زرد = سبز
قرمز+ بنفش = سرخ ابی
سیاه+ زرد = قهوه ای لجنی
زرد+ سفید = استخوانی
سفید+ قرمز = صورتی
زرد + سبز = لیمویی

منبع:iranCook.ir