توپ های رنگی کامواییکاموا + چسب چوب + آب + بادکنک


درون ظرفی مقداری چسب چوب را با اب مخلوط کنید تا رقیق شود

مقداری کاموا را درون این مایع قرار دهید تا اغشته به چسب چوب شود
بادکنکی را به اندازه دلخواه باد کنید ، بادکنک را چرب کنید سپس کاموای چسبی را دور ان بچرخانید

وقتی بادکنک را با کاموا پوشش دادید یک روز اجازه دهید تا چسب چوب کامل خشک شود
چسب چوب پس از خشک شدن بی رنگ میشود ، بادکنک را بترکانید تا توپ کاموایی اماده شود


منبع:ایران کوک