طوطی سانان دسته بزرگی از پرندگان را تشکیل می دهند، که اندازه های متفاوت از 12 سانتی متر تا یک متر دیده میشوند. این پرندگان تقریبا در نیمکره شمالی نیز دیده شده اند. این خانواده به دسته های طوطیها، مرغ عشق ها، کاسکوها، طوطیهای کوچک و بزرگ تقسیم می شوند. این پرندگان استوایی دارای پرهای رنگارنک و بسیار زیبایی هستند و بسیار قوی هستند .


طوطیهای که در ایران دیده می شود اغلب از هندوستان، آمریکای جنوبی، گینه، فیلیپین به ایران آورده شده اند. این پرندگان دارای سر بزرگ و گردن کوتاه می باشند. نوک آنها بشکل قلابی محکم در آمده است که پای این پرندگان دارای چهار انگشت بوده که دو تا در عقب قرار دارد. طوطی ها از پرندگان طویل العمر هستند و دوره ی زندگانی آنها به 70 الی 80 سال هم میرسد. البته در شرایط مناسب زندگی و در جنگل ها این طور است.
طوطی ها می توانند صدا را تقلید و نوع صدا را تشخیص دهند. کاسکوی خاکستری آفریقایی بهترین نوع طوطی از نظر تقلید صدا می باشد. علت شهرت و محبوبیت طوطی نیز داشتن این استعداد او در تقلید صدا ها می باشد. طوطی ها علاوه بر کلمات صداهای دیکر را نیز تقلید می کنند، مانند صدای عو عو سگ و میو میو گربه و صدای گریه کودک و ....


آنها می توانند راه بروند و روی شاخه بنشینند و از درختها بالا بروند. با پای خود می توانند غذا نیز بگیرند. طوطی که بیشتر بصورت دست آموز نگهداری می شود طوطی خاکستری آفریقا و طوطی آمازون است. دریانوردان بسیاری از آنها را ضمن سفرهای دریایی به کشورهای خود برده اند.
مرغ عشق یک نوع طوطی کوچک است که در استرالیا زندگی می کند و بیش از همه ی طو طیها مورد توجه است. نام اصلی آن بوجی است. بوجی دست آموز بسیار خوبی است. هم زیباست و هم مراقبت از آن آسان است. اگر حوصله به خرج داده شود می توان کلمات زیاد و حتی جمله های کامل به آن یاد داد.


فرضیه های که در مورد علل صحبت نمودن طوطی ها بررسی شده است:

فرضیه اول : برای سرگرمی این کار را انجام می دهد.
فرضیه دوم : بیشتر از حیوانات دیگر به انسان نزدیک است.
فرضیه سوم : دستگاهی در گلویش وجود دارد.
فرضیه چهارم : چون اندام شنوایی قوی دارد.
فرضیه پنجم : چون هوش بالایی دارند.
فرضیه ششم : قدرت الهی باعث حرف زدن آنها در بین پرندگان است.
فرضیه هفتم : طوطی ها هر چیزی که ما می گوییم به خاطر می سپارند و بدون اینکه معنی آن را بفهمند آن را تکرار می کنند. برای بررسی فرضیه های فوق نخست ساخته شدن صدا یا صوت را مشخص می نماییم.

تجزیه و تحلیل فرضیه ها :

1- حیوانات برای سرگرم شدن کارهای دیگری نیز می توانند انجام دهند و ضمناً دارای قوه ی ادراک نمی باشند تا متوجه شوند این کارشان برای سرگرمی است لذا فرضیه اول را نمی توان پذیرفت . حیوانات به صورت غریزی کارهایی را انجام داده و یا به زبان ارتباطی خودشان با یکدیگر صحبت کرده یا ارتباط بر قرار می کنند .
2- طوطی ها از زمان سفر اسکندر از هندوستان به اروپا آورده شده اند و حتی در ایتالیا این پرنده به پرنده اسکندر معروف است ، و حال آنکه قبل از اسکندر نیز پرندگان و حیوانات اهلی نیز با انسان زندگی می نمودند و فرضیه دوم که نزدیک بودن به انسان را دلیلی بر صحبت نمودن طوطی دانسته نیز مردود است .
3- وجود دستگاهی در گلوی انسان با نام حنجره ثابت شده است اغلب حیوانات و پرندگان نیز دارای دستگاهی تقریباً مشابه آنچه در انسان است می باشند . پرندگان آواز خوان در انتهای پایینی نای در محلی که به دو نایژه تقسیم میشود آواز تولید می کنند که شبیه حنجره ماست و سیریکس نامیده می شود . پس فرضیه سوم تأیید می گردد اما نمی توان وجود آن را دلیلی بر توانایی در تکلم به زبان انسان دانست زیرا در غیر این صورت دیگر موجوداتی که دارای چنین دستگاهی بودند نیزمی توانستند صحبت کنند .
4- اندام شنوایی وسیله ای است برای دریافت اصوات مختلف و وجود آن برای ارتباط کلامی لازم ولی کافی نمی باشد . هر جانداری به زبان خود با همنوع ارتباط برقرار می سازد و مغز آن نیز به پردازش اطلاعات رسیده ، خواهد پرداخت و در نتیجه فرضیه چهارم را نمی توان پذیرفت .
5- در بین حیوانات شامپانزه که نوعی میمون است از ضریب هوشی بالایی برخوردار است با این وجود قادر به تقلید صدای انسان نمی باشد . هوش انسان به توانایی یادگیری او بستگی دارد . موجودات از روی غریزه از خود رفتارهایی را نشان می دهند آنچه که به نام هوش در بین حیوانات و پرندگان می دانیم توانایی بروز برخی رفتارهایی است که توسط انسان به آنها تربیت داده می شود .
6- منشأ موجودات عالم از خداوند است و اوست که تمام مخلوقات را خلق نموده است هر علتی را معلولی می باشد و هر موجودی به اراده ی او فعلی را انجام می دهد . لذا فرضیه ششم به خودی خود از قبل پذیرفته شده است .
7- برای پاسخ به فرضیه هفتم نخست به ارائه اطلاعاتی در مورد طوطی ها میپردازیم .
اطلاعات جمع آوری شده از منابع علمی :
1- علت شهرت طوطیها به دلیل استعداد عجیبی است که این پرنده در تقلید صدا دارد.
2- طوطی به راحتی کلمات را می آموزد و با تمرین و تربیت می توان به او کلمات را یاد داد .
3- طوطی بدون اینکه معنی و مفهوم کلمات را بداند آنها را مانند یک ضبط صوت تکرار می نماید .
4- برای اینکه طوطی را به سخن گفتن وا دارید باید در درجه اول به اظهار محبت کنید .
5- بیشتر ترس از تنهایی است که طوطی را به سخن گفتن وا می دارد .
6- به نظردانشمندان این ساختمان گوش و مغز طوطی است که اول مثل یک گیرنده ی قوی اصوات رابه مغزمنتقل می کند و دومی نیز آنها را در خود عیناً پس میدهد.

و اما در آخر نتیجه گیری :

طوطی ها استعداد عجیبی در تقلید صدا دارند بدون آنکه معنی و مفهوم آن را بدانند درست مثل دستگاه ضبط و صوت کلمات و جملاتی را که با تمرین و تکرار به او یاد داده اند عیناً باز گو مکنند . در حالی که تعیین میزان هوش در حیوانات و قضاوت درباره ی این که کدامیک از ذکاوت بیشتری بر خوردار است عملاً کار دشواری است کلا در بین پرندگان نوعی طوطی خاکستری به نام کاسکو و کلاغ به نظر با هوش تر می رسد . طوطی خاکستری در طبیعت بسیار اجتماعی به نظر می رسند .این پرندگان به دلیل داشتن امنیت بالاتر و همچنین علاقه به همنشینی با سایر همنوعان بصورت گله ای زندگی می کنند.
وقتی یک طوطی حرف میزند نمی داند که چه می کوید ،فقط کلماتی را که چند بار شنیده است تکرارمی کند . طوطی ها می توانند علاوه بر تقلید ،نوع صدا را تشخیص دهند و علاوه بر کلمات صداهای دیگر را تقلید می کند مانند عو عو سگ و میو میو گربه و گریه کودک .
بهترین پرندگانی که می توانند حرف بزنند طوطی و مرغ عشق می باشند .