انتخابات در قرآن

ملاک انتخاب در قران آیات زیادی است .
١- ایمان
"افمن کان مومنا کمن کان فاسقا"
ایمان شرط است.


٢- تقوا
" ان اکرمکم عندالله اتقاکم "


٣- علم
"هل یستوی الذین یعلمون و الذین لایعلمون"
٤- توان جسمی و مغز طراحی
مغز آن بتواند طراحی کند و بدنش هم بتواند عملیات انجام دهد "و زاده بسطة فی العلم و الجسم"


٥- علم حفاظت
یوسف به پادشاه مصر گفت به من پست بده که اختیار گندم در دست من باشد." اجعلنی علی خزائن الارض.." بعد گفت چرا؟ گفت" انی حفیظ علیم" قدرت حفاظت. بتوانم بیت المال را حفظ کنم و هدر نرود.

٦- هجرت

قرآن می گوید کسانی که ایمان دارند و از سر جایشان تکان هم نمی خورند را، نه دوست شان داشته باشید، نه به آنها پست دهید"و الذین امنوا و لم یهاجروا" اگر امنو هست ولی هجرت نمی کنند مالکم حق نداریدمن ولایتهم من شی نه هیچی دوستشان داشته باشید، نه هیچی پستی به آنها بدهید.


٧- سابقه
"و السبقون السابقون اولئک المقربون"


٨- جهاد
" فضل الله المجاهدون علی اقاعدین"
اما کجا سراغ کی نرویم؟

می گوید آنهایی که قلابی اند.


١- اشک قلابی
گول نخورید ، برادران یوسف او را که در چاه انداختند "و جاۆو اباهم عشاء یبکون" آمدند زار زار گریه کردند،یعنی گریه قلابی هم داریم.
٢- مسجد قلابی
"و الذین اتخذوا مسجدا ضرارا"
٣- سخنرانی قلابی
سخنرانی قلابی هم داریم. قرآن می گوید بعضی هم چنین حرف می زنند که پیغمبر هم بهتش می برد. "یعجبک قوله"یعنی قول او، تو پیغمبر را هم به تعجب وا میدارد.
٤- قسم قلابی

به قسم هم گول نخورید. " اتخذو ایمانهم جنة" اینها قسم می خورند اما چیز دیگری از آب درمیاد.
٥- ایمان قلابی
به ایمان هم گول نخورید. ممکن است ایمانشان الکی باشد. جمعی از یهودی ها از بزرگانشان گفتند صبح میرویم، ایمان می آوریم غروب برمیگردیم. 2 تا فایده دارد برایمان، یکی تو دل مسلمان ها خالی میشود که می گویند علمای یهودی که صبح ایمان آوردند غروب برگشتند. می گویند معلوم است آنها در دین اسلام چیز درست حسابی ندارند، صبح رفتند غروب بر گشتند مثل این می ماند که چند تا استاد دانشگاه بیایند و بعد وسط سخنرانی من بروند. شما همه تان می گویید چی شد. هم تو دل مسلمانان خالی میشود و هم یهودی ها حرارت مسلمان شدن پیدا نمی کنند. یک تهاجم فرهنگی بود که پیغمبر از طرف خدا متوجه شد و وحی آمد امروز صبح یک سری از یهودی ها می آیند و تا غروب هم بر می گردند. به مسلمان ها بگو نه از آمدنشان خوشحال بشوند و نه از رفتنشان. اسلامشان تاکتیکی است، ممکنه ایمان هم تاکنیکی باشد.
به کی رای دهیم؟

بصیرت
گول قسم نخوریم.گول گریه نخوریم. گول لباس نخوریم.گول ریش نخوریم.گول هیچی نخوریم. ما اگر یک دوره قرآن بینید هیچ وقت و هیچ کجا معطل نمی شوید.