البته اینم بگما ، الان ماشاله هزار ماشاله همه بچه ها از همون دبستان تو این زمینه ها استاد هستن.بله دیگه تو این دهکده جهانی بایدم ....