سیستم انجمن ساز دیتالایف انجین فارسی یکی از قدرتمندترین انجمن سازهاست، این انجمن ساز توانسته است با کمک تکنولوژی جی کوئری و ای جکس، محبوبیت خاصی بین استفاده کنندگان از سیستم دیتالایف انجین بدست آورد.
شما می توانید این سیستم را دریافت کرده و در کوتاه ترین زمان ممکن انجمن وبسایت خود را راه اندازی کنید.

لینک دانلود : انجمن ساز نسخه 2.5