به یک کار مرتبط با رشته شیمی (آزمایشگاه کنترل کیفبت یا داروسازی،یا هرگونه آزمایشگاه های مرتبط به شیمی)نیازمندم،لیسانس مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی هستم اگر مایل هستید رزومه خودم رو میفرستم