به نظر شما همین 3، 4 تا سینما برای قم بس نیست!!!
بابا قرار نیست که همه فیلم ها توی قم بره روی پرده!
اونایی هم که میره روی پرده برای قشر خاصیه که همین 4 تا براشون کافیه.
میدان سعیدی کجاش سینماست؟ ! میشه دقیق ادرس بدید.
من که هیچ سینمایی نزدیکمون نیست. باجک هستم.