با سلام
مسابقه بعدي ما از طرف انجمن علمي پژوهشي فقه قضايي به نشاني آزمون و مسابقات فقه قضايي خواهد بود.
http://alqaza.com/azmoon
منتظر نظرات و انتقادات و پيشنهادات شما هستيم .