دوستان کسی هست که فیلمهای قدیمی ایرانیو داشته باشه؟
دو سه تا فیلمه که خیلی دنبالشونم اگه داشته باشین خیلی عالیه.
مرسی